นกหัวขวานด่างอกลายจุด : Freckle-breasted Woodpecker

Thai Name : นกหัวขวานด่างอกลายจุดCommon Name : Freckle-breasted Woodpecker Scientific Name : Dendrocopos analis ขนาด : 18.5-21 ซม.ลักษณะ : หน้าสีขาว แถบมุมปากแยกเป็น 2 แฉกสั้นๆ ท้ายทอยสีดำ หลังดำ มีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถบขวาง…