นกสีชมพูสวน

Thai Name : นกสีชมพูสวน  Common Name : Scarlet-backed Flowerpecker Scientific name : Dicaeum cruentatum ขนาด : 8.5-9 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ข้างหัว อกตอนบน หลังและหางดำ หน้าผากถึงตะโพกเป็นแถบยาวสีแดงสด คอ…