นกสติ๊นท์อกเทา : Temminck’s Stint

Thai Name : นกสติ๊นท์อกเทาCommon Name : Temminck’s StintScientific Name : Calidris temminckiiFamily Scolopacidae : Sandpipers, Snipes ขนาด : 13.5-15 ซม.ลักษณะ : ปากสั้นตรง คอสั้น แข้งและตีนเหลือง คิ้วยาวสีขาว…