นกสติ๊นท์คอแดง : Red-necked Stint

Thai Name : นกสติ๊นท์คอแดงCommon Name : Red-necked Stint Scientific Name : Calidris ruficollisFamily Scolopacidae : Sandpipers, Snipes ขนาด : 14-16 ซม.ลักษณะ : ปากสั้นตรง คอสั้น ลำตัวด้านบนเทาแกมน้ำตาลอ่อน…