นกปรอดหัวสีเขม่า : Sooty-headed Bulbul

Thai Name : นกปรอดหัวสีเขม่า  Common Name : Sooty-headed Bulbul Scientific Name : Pycnonotus aurigaster ขนาด : 19-21 ซม.ลักษณะ : หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคอเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ตะโพกขาว หางดำลายขาว ลำตัวด้านล่างเทา…