นกตีทอง : Coppersmith Barbet

Thai Name : นกตีทองCommon Name : Coppersmith Barbet Scientific name : Megalaima haemacephalaFamily Megalaimidae : Asian Barbets ขนาด : 16-17 ซม.ลักษณะ : หน้าผากแดง ใบหน้าสีดำ มีแถบเหลืองด้านบนและด้านล่างของตา…