นกจาบฝนเสียงสวรรค์ : Oriental Skylark

Thai Name : นกจาบฝนเสียงสวรรค์  Common Name : Oriental Skylark Scientific Name : Alauda gulgula ขนาด : 16.5-18 ซม.ลักษณะ : ต่างจากนกจาบฝนชนิดอื่นที่ปากเรียวบางกว่า ท้ายทอยมีหอนสั้นๆ บางครั้งอาจมองไม่เห็นเนื่องจากราบไปกับหัว คิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมเหลือง อกมีลายขีดบางๆ หนาแน่น ขอบขนปีกบินสีน้ำตาลแดงเล็กน้อย…