นกจาบฝนปีกแดง : Indochinese Bushlark

Thai Name : นกจาบฝนปีกแดง  Common Name : Indochinese Bushlark Scientific Name : Mirafra erythrocephala ขนาด : 14-15 ซม.ลักษณะ : ลำตัวอวบหนากว่านกจาบฝนชนิดอื่นๆ ขณะบินเห็นสีน้ำตาลแดงที่ปีกชัดเจน หางสั้นและไม่มีสีขาวที่ขอบหาง หน้าและขนคลุมหูสีน้ำตาล ขอบแก้มสีเข้ม ลายที่อกเป็นจุดใหญ่สีดำเรียงกันเป็นแถวตามยาว…