นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ : Common Rosefinch

Thai Name : นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ Common Name : Common Rosefinch Scientific Name : Erythrina erythrinaFamily : Fringillidae (Finches) ขนาด : 16-16.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ปากอวบสั้น หัวและอกชมพูแดงสดใส ลำตัวด้านบนและปีกเทาแกมดำ…