นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง : Ferruginous Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง  Common Name : Ferruginous FlycatcherScientific Name : Muscicapa ferrugineaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 12.5-13 ซม.ลักษณะ : หัวเทาเข้มมีวงรอบตาสีขาวแกมน้ำตาลอ่อนชัดเจน…