นกจับแมลงสีคล้ำ : Dark-sided Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงสีคล้ำ  Common Name : Dark-sided FlycatcherScientific Name : Muscicapa sibiricaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 11.5-13 ซม.ลักษณะ : ขณะเกาะปลายปีกยาวใกล้ปลายหางมากกว่านกจับแมลงขนสีน้ำตาลชนิดอื่น…