นกจับแมลงจุกดำ : Black-naped Monarch

Thai Name : นกจับแมลงจุกดำCommon Name : Black-naped Monarch Scientific Name : Hypothymis azurea ขนาด : 16-17.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ปากกว้างสีฟ้าเข้ม ท้ายทอยมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน ปลายยอดเป็นสีดำ หัว อกและลำตัวด้านบนและหางสีฟ้าเข้ม อกตอนล่างถึงก้นขาว…