นกจับแมลงคอแดง : Taiga Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงคอแดงCommon Name : Taiga FlycatcherScientific Name : Ficedula albicillaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 13-13.5 ซม.ลักษณะ : ปากดำ หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา หางดำ…