นกคัคคูหงอน

Thai Name : นกคัคคูหงอนCommon Name : Chestnut-winged CuckooScientific Name : Clamator coromandus ขนาด : 46 ซม.ลักษณะ : หงอนแหลมยาว หัว หลัง และหางสีดำ รอบท้ายทอยขาว คอส้ม อกและท้องขาวแกมเทา ท้ายลำตัวเทาดำ…