นกคอมรกต : Bluethroat

Thai Name : นกคอมรกตCommon Name : BluethroatScientific Name : Luscinia svecicaFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 13.5-15 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ คอและอกตอนบนน้ำเงินสดล้อมรอบด้วยแถบส้มแดง รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน…