นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว : White-shouldered Starling

Thai Name : นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว  Common Name : White-shouldered Starling Scientific Name : Sturnia sinensis ขนาด : 18.5-20.5 ซม. ลักษณะ : ตัวผู้ ปากเทาแกมฟ้า ขนลำตัวเทาแกมขาว หัวสีจางกว่า ปีกและหางดำ…