นกกิ้งโครงคอดำ : Black-collared Myna

Thai Name : นกกิ้งโครงคอดำ Common Name : Black-collared MynaScientific Name : Gracupica nigricollisFamily Sturnidae : Starlings ขนาด : 27-30.5 ซม.ลักษณะ : ขนาดใหญ่ ปากดำ หัวและคอเหลืองนวล หนังรอบตาเหลือง รอบคอและอกเป็นแถบดำใหญ่…