นกกินปลีแก้มสีทับทิม : Ruby-cheeked Sunbird

Thai Name : นกกินปลีแก้มสีทับทิม Common Name : Ruby-cheeked Sunbird Scientific Name : Chalcoparia singalensisFamily : Nectariniidae (Sunbirds) ขนาด : 10.5-11 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้  หัวและลำตัวด้านบนเขียวเหลือบเป็นมัน แก้มน้ำตาลแดง คอและอกตอนบนส้ม อกตอนล่างและท้องเหลือง…