นกกาเหว่า : Asian Koel

Thai Name : นกกาเหว่า  Common Name : Asian Koel Scientific Name : Eudynamys scolopaceus ขนาด : 40-44 ซม.ลักษณะ : ปากหนาสีออกเขียว หางยาว ตัวผู้ ขนลำตัวดำเหลือบเขียว ตาแดงเข้ม ตัวเมีย…