นกกะเต็นแดง

นกกะเต็นแดง ที่พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนกอพยพผ่าน มีรายงานการพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในป่าเต็งรัง มข. โดยน้องหมอก็อป ที่เจอแล้วเรียกป้าแอดมินไปถ่ายได้ทัน ซึ่งนกน่าจะอยู่เพียงวันเดียว และมีรายงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านกล้องดักถ่ายในงานวิจัยของน้องเดช ซึ่งตามไปหาก็ไม่เจอแล้ว *** Thai Name : นกนกกะเต็นแดง…