นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว

นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว ที่พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนกอพยพผ่าน พบครั้งแรกที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยคุณโสภัณ นกเด็กน้อยมาหล่นอยู่หน้าห้องทำงานเลยจับมารักษาให้น้ำให้อาหาร พอเด็กน้อยแข็งแรงจึงนำไปปล่อยที่ริมบ่อประมง พวกเราเลยตามไปหาจนเจอ Thai Name : นกกะเต็นน้อยสามนิ้วCommon Name : Oriental Dwarf Kingfisher Scientific Name : Ceyx erithaca ขนาด : 12.5-14…