นกกระสาแดง

Thai Name : นกกระสาแดงCommon Name : Purple Heron Scientific Name : Ardea purpurea ขนาด : 78-90 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง หัวและคอน้ำตาลแดง มีเส้นดำลากจากหน้าผากถึงท้ายทอย มุมปาก และข้างคอ คอด้านหน้ามีลายประเป็นขีดหนา อกและขนลำตัวด้านบนเทา…