นกเดินดงหัวสีส้ม : Orange-headed Thrush

Thai Name : นกเดินดงหัวสีส้มCommon Name : Orange-headed ThrushScientific Name : Geokichla citrineFamily Turdidae : Thrushes ขนาด :  20.5-23.5 ซม.ลักษณะ :  ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านล่างสีส้ม ก้นขาว ลำตัวด้านบนเทาแกมฟ้า ตัวเมีย…

นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน : Fujian Niltava

Thai Name : นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีนCommon Name : Fujian Niltava Scientific Name : Niltava davidiFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 18 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ คล้ายนกนิลตวาท้องสีส้มคอดำมาก…