นกเดินดงลายเสือใหญ่ : White’s Thrush

Thai Name : นกเดินดงลายเสือใหญ่Common Name : White’s ThrushScientific Name :  Zoothera aureaFamily Turdidae : Thrushes ขนาด : 29-30.5 ซมลักษณะ : คล้ายนกเดินดงลายเสือมากและยากต่อการจำแนก แต่ลำตัวมีขนาดใหญ่กว่า ปากยาวกว่า หน้าสีขาวชัดเจนมากกว่า วงสีขาวรอบตาใหญ่และชัดเจนกว่า…

นกเดินดงสีเทาดำ : Siberian Thrush

Thai Name : นกเดินดงสีเทาดำCommon Name : Siberian Thrush Scientific Name : Geokichla sibiricaFamily Turdidae : Thrushes ขนาด :  21.5-23.5 ซม.ลักษณะ :  ตัวผู้ ลำตัวสีเทาแกมน้ำเงินเข้ม มีคิ้วยาวสีขาว ลำตัวด้านล่างสีจางกว่าเล็กน้อย ก้นเทาเข้มมีลายขาว…

นกเดินดงหัวสีส้ม : Orange-headed Thrush

Thai Name : นกเดินดงหัวสีส้มCommon Name : Orange-headed ThrushScientific Name : Geokichla citrineFamily Turdidae : Thrushes ขนาด :  20.5-23.5 ซม.ลักษณะ :  ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านล่างสีส้ม ก้นขาว ลำตัวด้านบนเทาแกมฟ้า ตัวเมีย…