นกกินแมลงตาเหลือง : Yellow-eyed Babbler

Thai Name : นกกินแมลงตาเหลือง  Common Name : Yellow-eyed Babbler Scientific Name : Chrysomma sinense ขนาด : 18 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกกินแมลงกระหม่อมแดง แต่หางยาว ปากดำ หนังรอบตาส้มเหลืองเด่นชัด ลำตัวด้านบนน้ำตาล ปีกและหางแกมน้ำตาลแดง…