นกปรอดหัวสีเขม่า : Sooty-headed Bulbul

Thai Name : นกปรอดหัวสีเขม่า  Common Name : Sooty-headed Bulbul Scientific Name : Pycnonotus aurigaster ขนาด : 19-21 ซม.ลักษณะ : หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคอเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ตะโพกขาว หางดำลายขาว ลำตัวด้านล่างเทา…

นกปรอดสวน : Streak-eared Bulbul

Thai Name : นกปรอดสวน Common Name : Streak-eared Bulbul Scientific Name : Pycnonotus blanfordi ขนาด : 17.5-19.5 ซม.ลักษณะ : ขนคลุมหูมีลายขีดสีขาวแกมเทาชัดเจน ตาสีเทา ขนลำตัวสีน้ำตาล คอสีจาง ก้นน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง นกวัยอ่อน…

นกปรอดหน้านวล : Yellow-vented Bulbul

Thai Name : นกปรอดหน้านวล  Common Name : Yellow-vented Bulbul Scientific Name : Pycnonotus goiavier ขนาด : 20-20.5 ซม.ลักษณะ : หัวมีหงอนสั้นๆ หน้าผากถึงท้ายทอยดำ คิ้วกว้างสีขาว แถบตาดำ หน้าและคอขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา…