นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน : Fujian Niltava

Thai Name : นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีนCommon Name : Fujian Niltava Scientific Name : Niltava davidiFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 18 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ คล้ายนกนิลตวาท้องสีส้มคอดำมาก…

นกจับแมลงหลังสีเขียว : Green-backed Flycatcher

Thai Name : นกจับแมลงหลังสีเขียวCommon Name : Green-backed FlycatcherScientific Name : Ficedula elisaeFamily : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers) ขนาด : 13-13.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านบนเขียวไพลแกมเทา…