นกอุ้มบาตร : White Wagtail

Thai Name : นกอุ้มบาตร Common Name : White WagtailScientific Name :  Motacilla albaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวขาวสลับดำเด่นชัด ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดย่อย และอาจแยกเป็นชนิดที่ต่างกัน ดังนี้นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ…

นกเด้าลมหลังเทา : Grey Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมหลังเทาCommon Name : Grey WagtailScientific Name : Motacilla cinereaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 19 ซม.ลักษณะ : คิ้วยาวแคบๆ สีขาว หัวและลำตัวด้านบนเทา ปีกดำมีลายจากขอบขนโคนปีกขาว…

นกเด้าลมหัวเหลือง : Citrine Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมหัวเหลือง  Common Name : Citrine WagtailScientific Name : Motacilla citreolaFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-19 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าลมเหลืองตัวเมีย แต่หัวตาและคิ้วเหลืองเด่นชัด หน้าคล้ำอาจมีแถบหนวด    สีเข้ม…

นกเด้าลมดง : Forest Wagtail

Thai Name : นกเด้าลมดง Common Name : Forest WagtailScientific Name : Dendronanthus indicusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 17-18 ซม.ลักษณะ : คิ้วขาวแถบหน้าสีคล้ำ ขนลำตัวน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างขาวแกมเหลืองมีแถบหนาสีดำพาดอก 2…

นกเด้าดินทุ่งใหญ่ : Richard’s Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งใหญ่Common Name : Richard’s PipitScientific Name :  : Anthus richardiFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-20.5 ซม.ลักษณะ : ชนิดย่อย richardi  ขนาดใหญ่กว่านกเด้าดินทุ่งชนิดอื่นๆ…

นกเด้าดินทุ่งเล็ก : Paddyfield Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งเล็ก Common Name : Paddyfield PipitScientific Name :  Anthus rufulusFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 15-16 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกเด้าดินทุ่งใหญ่ แต่ขนาดเล็กกว่าชัดเจนเมื่อยืนเปรียบเทียบกัน ปากและหางสั้นกว่าเล็กน้อย โคนปากล่างสีเหลืองมากกว่านกเด้าดินทุ่งใหญ่…

นกเด้าดินสวน : Olive-backed Pipit

Thai Name : นกเด้าดินสวนCommon Name :  Olive-backed PipitScientific Name : Anthus hodgsoniFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 16-17 ซม.ลักษณะ : หัวและลำตัวด้านบนเขียวมะกอก หลังมีลายขีดยาวสีคล้ำจางๆ หัวตาน้ำตาลแกมเหลืองต่อเนื่องกับคิ้วยาวสีขาว แถบหน้าเขียวมะกอก…