นกแซวสวรรค์ : Blyth’s Paradise-flycatcher

Thai Name : นกแซวสวรรค์Common Name : Blyth’s Paradise-flycatcher Scientific Name : Terpsiphone affinis ขนาด : 19.5-23.5 ซม.ลักษณะ : หงอนสั้นตั้งเป็นสัน หัวและอกเทาเข้ม หัวด้านบนและหงอนดำเข้มเหลือบเล็กน้อย หนังรอบตาและปากสีฟ้าเข้ม ตัวผู้ชุดขนสีน้ำตาลแดง ขนลำตัวด้านบนและหางน้ำตาลแดง ท้องขาว…

นกแซวสวรรค์หัวดำ : Amur Paradise-flycatcher

Thai Name : นกแซวสวรรค์หัวดำ  Common Name : Amur Paradise-flycatcher Scientific Name : Terpsiphone incei ขนาด : 19.5-23.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ชุดขนสีน้ำตาลแดง หัวดำเข้มตัดกับอกสีเทาชัดเจน หางยาวมากอาจเกิน 27 ซม. ลำตัวด้านบน…

นกจับแมลงจุกดำ : Black-naped Monarch

Thai Name : นกจับแมลงจุกดำCommon Name : Black-naped Monarch Scientific Name : Hypothymis azurea ขนาด : 16-17.5 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ปากกว้างสีฟ้าเข้ม ท้ายทอยมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน ปลายยอดเป็นสีดำ หัว อกและลำตัวด้านบนและหางสีฟ้าเข้ม อกตอนล่างถึงก้นขาว…