นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง : Yellow-breasted Bunting

Thai Name : นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง Common Name :  Yellow-breasted BuntingScientific Name : Emberiza aureolaFamily : Emberizidae  (Buntings) ขนาด : 15 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ หัวน้ำตาลแกมแดง คิ้วและข้างคอเหลือง แถบข้างกระหม่อมสีคล้ำ แก้มและขนคลุมหูน้ำตาลแดงขอบดำ…