นกแซงแซวหางปลา : Black Drongo

Thai Name : นกแซงแซวหางปลา  Common Name : Black Drongo Scientific Name : Dicrurus macrocercus ขนาด : 27-28.5 ซม.ลักษณะ : ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย หางแฉกลึก บางครั้งมีจุดขาวที่หัว นกวัยอ่อน อกเทาเข้ม แซมสีขาวที่ท้องและตะโพก…

นกแซงแซวสีเทา : Ashy Drongo

Thai Name : นกแซงแซวสีเทาCommon Name : Ashy Drongo Scientific name : Dicrurus leucophaeus ขนาด : 22.5-29 ซม.ลักษณะ : รูปร่างคล้ายนกแซงแซวหางปลามาก แต่หางแฉกไม่ลึกเท่า สีเทาเข้มเกือบดำ หน้าสีเข้มกว่า ชนิดย่อยอพยพ leucogenis สีเทาอ่อน…

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ : Greater Racket-tailed Drongo

Thai Name : นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่  Common Name : Greater Racket-tailed Drongo Scientific Name : Dicrurus paradiseus ขนาด : 33-35.5 ซม.ลักษณะ : ตัวใหญ่และหนา หน้าผากมีหงอนตั้งเป็นกระจุก ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย หางเป็นแฉกตื้นๆ หางคู่นอกมีก้านขนยาวคล้ายนกแซงแซวหางบ่วงเล็ก…

นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก : Lesser Racket-tailed Drongo

Thai Name : นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก  Common name : Lesser Racket-tailed Drongo Scientific name : Dicrurus remifer ขนาด : 25.5-27.5 ซม.ลักษณะ : หน้าผากมีหงอนสั้นๆ คลุมโคนปากทำให้ดูปากสั้นและหนา ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเป็นมัน ปีกและหางเหลือบเขียว ปลายหางตัด…

นกแซงแซวหงอนขน : Hair-crested Drongo

Thai Name : นกแซงแซวหงอนขน  Common Name : Hair-crested Drongo Scientific name : Dicrurus hottentottus ขนาด : 29-33 ซม.ลักษณะ : ปากยาวและเรียวโค้งกว่านกแซงแซวอื่นๆ หางไม่เป็นแฉกลึก ขอบหางคู่นอกแผ่กว้างและงอนขึ้นด้านบน หน้าผากมีขนยาวคล้ายเส้นผม ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเป็นมัน ปีกและหางเหลือบเขียว…

นกแซงแซวปากกา : Crow-billed Drongo

Thai Name : นกแซงแซวปากกา  Common Name : Crow-billed Drongo Scientific Name : Dicrurus annectans ขนาด : 27-32 ซม.ลักษณะ : ขนปกคลุมลำตัวสีดำเหลือบคล้ายนกแซงแซวหางปลา แต่ปากหนาและกว่ามาก ลำตัวอวบหนา หางแฉกตื้นกว่าแต่แผ่กว้างกว่าพฤติกรรม : มักพบเกาะมองหาแมลงอยู่บริเวณกลางลำต้น…