นกกาฝากปากหนา : Thick-billed Flowerpecker

Thai Name : นกกาฝากปากหนา Common Name : Thick-billed FlowerpeckerScientific Name : Dicaeum agileFamily : Dicaeidae (Flowerpeckers) ขนาด : 9-10 ซม.ลักษณะ : ปากหนา ตาสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนน้ำตาล แถบหนวดและลำตัวด้านล่างขาว เส้นจากมุมปาก…

นกสีชมพูสวน

Thai Name : นกสีชมพูสวน  Common Name : Scarlet-backed Flowerpecker Scientific name : Dicaeum cruentatum ขนาด : 8.5-9 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ข้างหัว อกตอนบน หลังและหางดำ หน้าผากถึงตะโพกเป็นแถบยาวสีแดงสด คอ…