อีกา : Eastern Jungle Crow

Thai Name : อีกาCommon Name : Eastern Jungle Crow Scientific name : Corvus levaillantii ขนาด : 48-59 ซม.ลักษณะ : ปากตรงหนาสีดำ หัวโต คอสั้น ขนลำตัวสีดำมัน แข้งและนิ้วสีดำ เสียงร้อง…