นกกระจิบหญ้าอกเทา : Grey-breasted Prinia

Thai Name : นกกระจิบหญ้าอกเทาCommon Name : Grey-breasted PriniaScientific Name : Prinia hodgsoniiFamily Cisticolidae : Cisticolas and allies ขนาด : 10-12 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกกระจิบหญ้าสีข้างแดง แต่คิ้วขาวเฉพาะหัวตา ปากบางกว่า…