นกจาบฝนเสียงสวรรค์ : Oriental Skylark

Thai Name : นกจาบฝนเสียงสวรรค์  Common Name : Oriental Skylark Scientific Name : Alauda gulgula ขนาด : 16.5-18 ซม.ลักษณะ : ต่างจากนกจาบฝนชนิดอื่นที่ปากเรียวบางกว่า ท้ายทอยมีหอนสั้นๆ บางครั้งอาจมองไม่เห็นเนื่องจากราบไปกับหัว คิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมเหลือง อกมีลายขีดบางๆ หนาแน่น ขอบขนปีกบินสีน้ำตาลแดงเล็กน้อย…

นกจาบฝนปีกแดง : Indochinese Bushlark

Thai Name : นกจาบฝนปีกแดง  Common Name : Indochinese Bushlark Scientific Name : Mirafra erythrocephala ขนาด : 14-15 ซม.ลักษณะ : ลำตัวอวบหนากว่านกจาบฝนชนิดอื่นๆ ขณะบินเห็นสีน้ำตาลแดงที่ปีกชัดเจน หางสั้นและไม่มีสีขาวที่ขอบหาง หน้าและขนคลุมหูสีน้ำตาล ขอบแก้มสีเข้ม ลายที่อกเป็นจุดใหญ่สีดำเรียงกันเป็นแถวตามยาว…