นกจาบคาหัวเขียว : Blue-tailed Bee-eater

Thai Name : นกจาบคาหัวเขียวCommon Name : Blue-tailed Bee-eaterScientific Name : Merops philippinusFamily Meropidae : Bee-eaters ขนาด : 23-24 ซม.ลักษณะ : หัวเขียวแกมน้ำตาลแดง แถบตาดำ ใต้แถบตาและคางขาวแกมเหลือง คอและอกตอนบนสีส้มแกมน้ำตาล ตะโพกฟ้าวาว…

นกจาบคาหัวสีส้ม : Chestnut-headed Bee-eater

Thai Name : นกจาบคาหัวสีส้มCommon Name : Chestnut-headed Bee-eater Scientific Name : Merops leschenaultiFamily Meropidae : Bee-eaters ขนาด : 21-22.5 ซม.ลักษณะ : ไม่มีหางคู่กลางแหลมยาว หัวถึงหลังสีส้ม แถบตาดำ คอและอกเหลืองสด…

นกจาบคาเล็ก : Green Bee-eater

Thai name : นกจาบคาเล็กCommon Name : Green Bee-eater Scientific Name : Merops orientalis ขนาด : 19-20 ซม.ลักษณะ : ลำตัวสีเขียวสด หัวและท้ายทอยสีส้มแกมน้ำตาล แถบตาดำ ใต้แถบตาสีฟ้า อกมีแถบดำโค้งครึ่งวงกลม หางคู่กลางแหลมยาว นกวัยอ่อน…