เหยี่ยวผึ้ง

Thai Name : เหยี่ยวผึ้ง  Common Name : Oriental Honey-buzzardScientific Name : Pernis ptilorhynchus ขนาด : 55-65 ซม.ลักษณะ : หัวเล็ก คอยาว และมีหงอนสั้นๆ มีสีขนสองแบบ แบบสีจาง ปากและหนังจมูกสีเทา ตาสีน้ำตาล…

เหยี่ยวขาว

Thai Name : เหยี่ยวขาวCommon Name : Black-winged Kite Scientific name : Elanus caeruleus ขนาด : 31-35 ซม.ลักษณะ : หัวและลำตัวด้านล่างขาว ตาแดง แถบตาดำ ลำตัวด้านบนเทาอ่อน หัวไหล่มีแถบดำ แข้งและตีนเหลือง ขณะบินปีกยาวปลายแหลม…

เหยี่ยวออสเปร

Thai Name : เหยี่ยวออสเปรCommon Name : Western Osprey Scientific Name : Pandion haliaetus ขนาด : 55-63 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ท้ายทอยมีหงอนสั้นๆ หัวและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับแถบตาและลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม แถบคาดอกน้ำตาล ขณะบินปีกเรียวและยาวมาก ขนคลุมใต้ปีกขาว หัวปีกมีแถบดำใหญ่…