นกเค้าจุด : Spotted Owlet

Thai Name : นกเค้าจุดCommon Name : Spotted Owlet Scientific Name : Athene brama ขนาด : 20-20.5 ซม.ลักษณะ : ตาเหลือง คิ้วกว้างและวงหน้าขาว หน้าเทา หัวและลำตัวด้านบนเทาคล้ำกว่า มีจุดขาวกระจาย อกและสีข้างมีลายเทาเข้มสลับขาว ท้องขาว…

นกเค้าหูยาวเล็ก : Oriental Scops Owl

Thai Name : นกเค้าหูยาวเล็กCommon Name : Oriental Scops Owl Scientific Name : Otus sunia ขนาด : 19 ซม.ลักษณะ : ขนาดเล็ก ตาเหลือง ขนลำตัวสีน้ำตาลแดงหรือเทา ต่างจากนกเค้าขนาดเล็กชนิดอื่นที่ลำตัวด้านล่างมีลายขีดสีดำใหญ่และหนา เสียงร้อง ก้อง…

นกฮูก, นกเค้ากู่ : Collared Scops Owl

Thai Name : นกฮูก, นกเค้ากู่  Common Name : Collared Scops Owl Scientific Name : Otus lettia ขนาด : 23 ซม.ลักษณะ : ตาน้ำตาลแดงเข้ม ขนลำตัวสีน้ำตาล รอบคอสีน้ำตาลแกมเหลืองแต่มักเห็นในธรรมชาติได้ยาก หน้าผากและคิ้วน้ำตาลอ่อน…

นกแสก : Eurasian Barn Owl

Thai name : นกแสกCommon Name : Eurasian Barn Owl Scientific Name : Tyto alba ขนาด : 34 ซม.ลักษณะ : วงหน้ารูปหัวใจสีขาวขอบสีน้ำตาลแดง ตาสีน้ำตาลแดงคล้ำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเหลืองแซมด้วยสีเทา มีจุดขาวและน้ำตาลเข้มกระจาย ลำตัวด้านล่างขาวมีจุดน้ำตาลกระจาย นกบางตัวหน้าอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลแกมเหลือง…