นกเค้าจุด : Spotted Owlet

Thai Name : นกเค้าจุดCommon Name : Spotted Owlet Scientific Name : Athene brama ขนาด : 20-20.5 ซม.ลักษณะ : ตาเหลือง คิ้วกว้างและวงหน้าขาว หน้าเทา หัวและลำตัวด้านบนเทาคล้ำกว่า มีจุดขาวกระจาย อกและสีข้างมีลายเทาเข้มสลับขาว ท้องขาว…

นกเค้าหูยาวเล็ก : Oriental Scops Owl

Thai Name : นกเค้าหูยาวเล็กCommon Name : Oriental Scops Owl Scientific Name : Otus sunia ขนาด : 19 ซม.ลักษณะ : ขนาดเล็ก ตาเหลือง ขนลำตัวสีน้ำตาลแดงหรือเทา ต่างจากนกเค้าขนาดเล็กชนิดอื่นที่ลำตัวด้านล่างมีลายขีดสีดำใหญ่และหนา เสียงร้อง ก้อง…

นกฮูก, นกเค้ากู่ : Collared Scops Owl

Thai Name : นกฮูก, นกเค้ากู่  Common Name : Collared Scops Owl Scientific Name : Otus lettia ขนาด : 23 ซม.ลักษณะ : ตาน้ำตาลแดงเข้ม ขนลำตัวสีน้ำตาล รอบคอสีน้ำตาลแกมเหลืองแต่มักเห็นในธรรมชาติได้ยาก หน้าผากและคิ้วน้ำตาลอ่อน…

นกเค้าเหยี่ยวพันธุ์เหนือ : Northern Boobook

Thai Name : นกเค้าเหยี่ยวพันธุ์เหนือCommon Name : Northern Boobook Scientific Name : Ninox japonica ขนาด : 30-31 ซม.ลักษณะ : หัวโต ไม่มีวงหน้าชัดเจน หัวและหลังสีน้ำตาลเข้มแกมเทาดำ ระหว่างตาสีขาว ตาเหลือง ปีกสีน้ำตาลเข้มไม่มีลาย คอและลำตัวด้านล่างมีลายจุดเป็นรูปหยดน้ำพฤติกรรม…

นกแสก : Eurasian Barn Owl

Thai name : นกแสกCommon Name : Eurasian Barn Owl Scientific Name : Tyto alba ขนาด : 34 ซม.ลักษณะ : วงหน้ารูปหัวใจสีขาวขอบสีน้ำตาลแดง ตาสีน้ำตาลแดงคล้ำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเหลืองแซมด้วยสีเทา มีจุดขาวและน้ำตาลเข้มกระจาย ลำตัวด้านล่างขาวมีจุดน้ำตาลกระจาย นกบางตัวหน้าอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลแกมเหลือง…