นกกาน้ำเล็ก

Thai Name : นกกาน้ำเล็กCommon Name : Little Cormorant Scientific Name : Microcarbo niger ขนาด : 51-54.5 ซม.ลักษณะ : คอสั้น ปากสั้นสีเทาแกมสีเนื้อ ขนลำตัวน้ำตาลดำ ปีกและขอบขนปีกสีน้ำตาลแกมเทา คางขาว ตาสีน้ำตาล ชุดขนผสมพันธุ์…

นกยางเปีย

Thai Name : นกยางเปียCommon Name : Little Egret Scientific name : Egretta garzetta ขนาด : 55-65 ซม.ลักษณะ : ปากดำ หนังหน้าสีเทาหรือเขียวแกมเหลือง ขาดำ ตีนเหลือง ชุดขนผสมพันธุ์ หนังหน้าชมพูแกมแดง ท้ายทอยมีขนเปียยาว…

นกยางโทนน้อย

Thai Name : นกยางโทนน้อยCommon Name : Intermediate Egret Scientific Name : Egretta intermedia ขนาด : 65-72 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกยางโทนใหญ่ แต่ตัวเล็กกว่า หัวกลมกว่า คอหนาและสั้นกว่า หนังหน้าสีเหลือง ปากเหลืองปลายมักดำ มุมปากระดับเดียวกับตำแหน่งดวงตา…

นกยางโทนใหญ่

Thai Name : นกยางโทนใหญ่Common Name : Great Egret Scientific name : Ardea modesta ขนาด : 85-102 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง หนังหน้าสีเขียวแกมเหลือง คล้ายนกยางโทนน้อย แต่มุมปากลึกเลยตำแหน่งดวงตาเข้าไป หัวค่อนข้างเล็ก หน้าผากลาด คอเรียวยาว…

นกกระสาแดง

Thai Name : นกกระสาแดงCommon Name : Purple Heron Scientific Name : Ardea purpurea ขนาด : 78-90 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง หัวและคอน้ำตาลแดง มีเส้นดำลากจากหน้าผากถึงท้ายทอย มุมปาก และข้างคอ คอด้านหน้ามีลายประเป็นขีดหนา อกและขนลำตัวด้านบนเทา…

นกกระสานวล

Thai Name : นกกระสานวล  Common Name : Grey Heron Scientific Name : Ardea cinereaขนาด : 90-100 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง ขนลำตัวเทา หัวและคอขาว ด้านหน้าคอมีลายขีดดำเป็นเส้นประ หลังตาและขนยาวคล้ายเปียที่ท้ายทอยสีดำ ขนปีกบินเทาเข้มเกือบดำ ชุดขนผสมพันธุ์…

นกยางควาย

Thai Name : นกยางควายCommon Name : Eastern Cattle Egret Scientific name : Bubulcus coromandus ขนาด : 48-53 ซม.ลักษณะ : หนังหน้าเหลืองคล้ำ ปากเหลืองหนาและสั้น หัวโต คอหนาและสั้น ขาค่อนข้างสั้นสีเทาคล้ำ ชุดขนผสมพันธุ์…

นกยางกรอกพันธุ์ชวา

Thai Name : นกยางกรอกพันธุ์ชวาCommon Name : Javan Pond HeronScientific Name : Ardeola speciosa ขนาด : 44-45 ซม.ลักษณะ : นอกฤดูผสมพันธุ์ : อาจแยกไม่ได้จากนกยางกรอกชนิดอื่น แต่ปลายปีกอาจมีสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือสีจางกว่านกยางกรอกพันธุ์จีน ชุดขนผสมพันธุ์ หนังรอบตาบฟ้าแกมเทา หัวน้ำตาลแกมเหลืองนวล…

นกยางกรอกพันธุ์จีน

Thai Name : นกยางกรอกพันธุ์จีนCommon Name : Chinese Pond HeronScientific Name : Ardeola bacchusขนาด : 45-52 ซม.ลักษณะ : ปากเหลือง ปลายปากดำ ขายาวสีเหลืองอ่อน สีขนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกฤดูผสมพันธุ์จะมีสีสันที่ไม่สดใส ขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาล คอและหน้าอกมีลายทางสีน้ำตาลกระจายเป็นแนวยาว ใต้ท้องสีขาว…

นกยางเขียว

Thai Name : นกยางเขียว  Common Name : Striated Heron Scientific Name : Butorides striata ขนาด : 40-48 ซม.ลักษณะ : ตาเหลือง หนังรอบตาและปากเหลืองคล้ำ หัวด้านบนและขนยาวที่ท้ายทอยดำ คอและลำตัวด้านล่างน้ำตาลเทาจางๆ หน้า คอ…