นกอีล้ำ : Common Moorhen

Thai Name : นกอีล้ำ Common Name : Common Moorhen Scientific Name : Gallinula chloropus ขนาด : 30-35 ซม.ลักษณะ : ปากแดงปลายเหลือง โคนสันปากบนเป็นกระบังสีเดียวกับปาก กระบังจะใหญ่ขึ้นในฤดูผสมพันธุ์ ตาสีน้ำตาลเข้ม ขนลำตัวดำ อกดำแกมเทา…

นกอัญชันอกสีเทา : Slaty-breasted Rail

Thai Name : นกอัญชันอกสีเทา  Common Name : Slaty-breasted Rail Scientific name : Gallirallus striatus ขนาด : 26-31 ซม.ลักษณะ : ปากยาวสีแดงคล้ำ หน้าผากถึงท้ายทอยสีน้ำตาลแดง หน้า คอ อก และท้องเทา…

เหยี่ยวนกเขาชิครา : Shikra

Thai Name : เหยี่ยวนกเขาชิคราCommon Name : Shikra Scientific name : Accipiter badius ขนาด : 30-36 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ตาแดง หัวและลำตัวด้านบนเทาแกมฟ้า ลำตัวด้านล่างขาว คอขาวมีเส้นกลางคอสีเข้ม อกและท้องมีลายขวางถี่สีส้มแกมน้ำตาลแดง หางเทามีลายขวางสีเข้มไม่ชัดเจน ขณะบินปีกตอนในค่อนข้างกว้าง…

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ : Black Baza

Thai Name : เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำCommon Name : Black Baza Scientific Name : Aviceda leuphotes ขนาด : 31.5-33 ซม. ลักษณะ : หงอนยาว หัวและลำตัวดำ อกและท้องขาวมีลายขวางสีดำและน้ำตาลเข้ม ปีกมีแถบขาวและน้ำตาลแดง ขณะบิน ปีกสั้น…

เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล : Jerdon’s Baza

Thai name : เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาลCommon Name : Jerdon’s Baza Acientific name : Aviceda jerdoni ขนาด : 46-48 ซม.ลักษณะ : ขณะเกาะเห็นหงอนยาวสีดำปลายขาว หัวและท้ายทอยน้ำตาลอ่อน มีแถบดำกลางคอ ลำตัวด้านบนน้ำตาลมีลายจากขอบขนสีจาง ลำตัวด้านล่างขาวมีลายขวางสีน้ำตาลแกมส้ม ขณะบินปลายปีกกว้างและมน ขนคลุมใต้ปีกเป็นลายสีน้ำตาลส้ม…

เหยี่ยวผึ้ง

Thai Name : เหยี่ยวผึ้ง  Common Name : Oriental Honey-buzzardScientific Name : Pernis ptilorhynchus ขนาด : 55-65 ซม.ลักษณะ : หัวเล็ก คอยาว และมีหงอนสั้นๆ มีสีขนสองแบบ แบบสีจาง ปากและหนังจมูกสีเทา ตาสีน้ำตาล…

เหยี่ยวขาว

Thai Name : เหยี่ยวขาวCommon Name : Black-winged Kite Scientific name : Elanus caeruleus ขนาด : 31-35 ซม.ลักษณะ : หัวและลำตัวด้านล่างขาว ตาแดง แถบตาดำ ลำตัวด้านบนเทาอ่อน หัวไหล่มีแถบดำ แข้งและตีนเหลือง ขณะบินปีกยาวปลายแหลม…

เหยี่ยวออสเปร

Thai Name : เหยี่ยวออสเปรCommon Name : Western Osprey Scientific Name : Pandion haliaetus ขนาด : 55-63 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ท้ายทอยมีหงอนสั้นๆ หัวและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับแถบตาและลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม แถบคาดอกน้ำตาล ขณะบินปีกเรียวและยาวมาก ขนคลุมใต้ปีกขาว หัวปีกมีแถบดำใหญ่…

นกคู้ต

Thai Name : นกคู้ตCommon Name : Eurasian Coot Scientific name : Fulica atra ขนาด : 40.5-42.5 ซม.ลักษณะ : โคนปากเป็นสันคล้ายกระบังสีขาวเหมือนปาก ขนลำตัวดำ ลำตัวด้านล่างสีดำแกมเทา แข้งและตีนเขียว นิ้วตีนมีแผ่นหนังแผ่ออกเป็นกลีบใช้สำหรับว่ายน้ำ นกวัยอ่อน กระบังโคนสันปากเล็ก…

นกอ้ายงั่ว

Thai name : นกอ้ายงั่ว  Common Name : Oriental Darter Scientific Name : Anhinga melanogaster ขนาด : 85-97 ซม.ลักษณะ : ปากแหลมตรงสีเหลือง คอยาวเรียวเล็ก หัวและคอสีน้ำตาลเข้ม มีเส้นขาวลากจากตาตามความยาวคอเกือบถึงอก ลำตัวด้านล่างน้ำตาลดำ หลังและปีกมีลายขาวเป็นริ้วจากขนสีขาว…