นกนางนวลขอบปีกขาว : Black-headed Gull

Thai Name : นกนางนวลขอบปีกขาวCommon Name : Black-headed Gull Scientific Name : Chroicocephalus ridibundus ขนาด : 35-39 ซม. ลักษณะ : คล้ายนกนางนวลธรรมดา แต่ตัวเล็กกว่าตาสีน้ำตาลเข้มทุกช่วงวัย ปากบางกว่าเล็กน้อยสีแดงเข้มปลายดำ ขนคลุมหูเป็นจุดกลมสีเข้ม ข้างหัวมักมีรอยด่างสีคล้ำ แข้งและตีนแดงเข้ม…

นกชายเลนปากโค้ง : Curlew Sandpiper

Thai Name : นกชายเลนปากโค้งCommon Name : Curlew Sandpiper Scientific Name : Calidris ferruginea ขนาด : 19-21.5 ซม.ลักษณะ : ปากยาว โค้งลงสีดำ หัวและลำตัวเทาแกมน้ำตาล คิ้วยาวสีขาว คอเรียว ลำตัวด้านล่างขาว ขณะบินปีกมีแถบขาวเล็กๆ…

นกพริก : Bronze-winged Jacana

Thai Name : นกพริก  Common Name : Bronze-winged Jacana Scientific Name : Metopidius indicus ขนาด : 27-30 ซม.ลักษณะ : ขาและนิ้วตีนยาว ปากสีเหลือง โคนปากบนมีแต้มสีแดง หน้าผากมีแผ่นหนังสีเทา หัว คอ…

นกอีแจว : Pheasant-tailed Jacana

Thai Name : นกอีแจว  Common Name : Pheasant-tailed Jacana Scientific name : Hydrophasianus chirurgus ขนาด : 29-31.5 ซม.ลักษณะ : หน้าผากถึงท้ายทอยน้ำตาลเข้ม หน้าและคอขาวมีแถบตาลากยาวต่อเนื่องมาถึงแถบอกสีดำระหว่างแถบข้างคอและท้ายทอยเหลือง ลำตัวด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาว หางดำ แต่ขณะบินเห็นปีกขาวปลายปีกดำ…

นกโป่งวิด : Greater Painted-snipe

Thai Name : นกโป่งวิดCommon Name : Greater Painted-snipe Scientific name : Rostratula benghalensis ขนาด : 23-26 ซม.ลักษณะ : ตัวผู้ ปากส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย ปลายปากมน แถบกลางหัว แถบตาและวงรอบตาสีน้ำตาลเหลือง หัว อก…

นกหัวโตทรายใหญ่ : Greater Sand Plover

Thai Name : นกหัวโตทรายใหญ่  Common Name : Greater Sand PloverScientific Name : Charadrius leschenaultii ขนาด : 22-25 ซม.ลักษณะ : คล้ายนกหัวโตทรายเล็ก แต่ขนาดใหญ่และปากยาวกว่า ขายาวกว่า ความยาวน่องใกล้เคียงกับแข้ง ขามักสีเหลืองหรือแกมเขียว ตัวผู้ชุดขนผสมพันธุ์…

นกหัวโตทรายเล็ก : Lesser Sand Plover

Thai Name : นกหัวโตทรายเล็ก  Common Name : Lesser Sand Plover Scientific Name : Charadrius mongolus ขนาด : 19-21 ซม.ลักษณะ : หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ไม่มีรอบคอขาว แถบข้างอกน้ำตาล หน้าผากและคิ้วขาว ลำตัวด้านล่างขาว…

นกหัวโตขาดำ : Kentish Plover

Thai Name : นกหัวโตขาดำ  Common Name : Kentish Plover Scientific Name : Charadrius alexandrines ขนาด : 15-17.5 ซม.ลักษณะ : ปากดำ แข้งและตีนดำหรือเทาเข้มเกือบดำ หน้าผากและคิ้วขาว หัว แถบตา แถบข้างอก…

นกหัวโตเล็กขาเหลือง : Little Ringed Plover

Thai Name : นกหัวโตเล็กขาเหลืองCommon Name : Little Ringed Plover Scientific Name : Charadrius dubius ขนาด : 14-17 ซม.ลักษณะ : ขนาดเล็ก ปากสั้นสีดำ หนังรอบตาหนาสีเหลืองชัดเจน หน้าผากและคิ้วขาวแกมน้ำตาลอ่อนแถบหน้าผากไม่ชัดเจน รอบคอขาวต่อด้วยแถบรอบคอสีน้ำตาลเข้ม หนาและกว้างโดยเฉพาะบริเวณอก…

นกกระแตแต้แว้ด : Red-wattled Lapwing

Thai Name : นกกระแตแต้แว้ดCommon Name : Red-wattled Lapwing Scientific Name : Vanellus indicus ขนาด : 31.5-35 ซม.ลักษณะ : หัวถึงอกดำ หนังรอบตาและเหนียงที่หัวตาแดงเข้ม ปากแดงเข้มปลายดำ จนคลุมหูเป็นแถบขาวใหญ่ ลำตัวด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาว แข้ง…