Posted on

Thai Name : เหยี่ยวออสเปร
Common Name : Western Osprey
Scientific Name : Pandion haliaetus

ขนาด : 55-63 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ท้ายทอยมีหงอนสั้นๆ หัวและลำตัวด้านล่างขาวตัดกับแถบตาและลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม แถบคาดอกน้ำตาล ขณะบินปีกเรียวและยาวมาก ขนคลุมใต้ปีกขาว หัวปีกมีแถบดำใหญ่ ปลายปีกดำ หางมีลายบั้งถี่สีเข้ม ตัวเมีย แถบคาดอกกว้างกว่า นกวัยอ่อน แถบคาดอกไม่ชัดเจน ลำตัวด้านบนน้ำตาล มีลายจากขอบขนสีจาง
พฤติกรรม : มักพบตามลำพัง บินร่อนอยู่เหนือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ บางครั้งพบเกาะตามปลายกิ่งไม้แห้งโล่งๆ ริมน้ำ
ถิ่นอาศัย : ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ หนองบึง และแหล่งน้ำขนาดใหญ่
สถานภาพ : นกอพยพ พบไม่บ่อย บางแห่งอาจพบได้ตลอดปี
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย พบบินร่อนผ่านในระดับสูงบริเวณบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์