Posted on

Thai Name : เหยี่ยวด่างดำขาว
Common Name : Pied Harrier
Scientific Name : Circus melanoleucos
Family Accipitridae : Kites, Hawks & Eagles

ขนาด : 43-46 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ลำตัวด้านบนขาวแกมเทา ลำตัวด้านล่างขาว ตัดกับหัว อก หลังและไหล่ ขนคลุมปีกแถบกลางและขนปลายปีกดำ ขณะบินตะโพกขาว ตัวเมีย หัว คอ และอกมีลายขีดสีเข้ม ลำตัวด้านบนน้ำตาล ขณะบินหลังและขนคลุมปีกด้านบนน้ำตาล ขนปีกบินเทามีลายยาวสีเข้มตะโพกขาวชัดเจน หางเทาแกมขาวมีลายบั้งสีเข้ม ลำตัวด้านล่างและขนคลุมใต้ปีกขาวมีลายขีดสีเข้ม ขนปีกบินขาวมีแถบดำชัดเจน นกวัยอ่อน ลำตัวน้ำตาลเข้มเจือน้ำตาลแดง มีลายตามยาวที่หัวและคอ ท้ายทอยแซมสีขาว ขณะบินลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้มค่อนข้างเรียบ ตะโพกขาว หางมีลายบั้งสีเข้ม ลำตัวด้านล่างและขนคลุมใต้ปีกน้ำตาลแกมแดง ปลายปีกค่อนข้างเป็นแถบขาวมีลายแถบดำ
พฤติกรรม : บินร่อนหาเหยื่อในระดับต่ำ ขณะบินจะโบกปีกขึ้นลงช้าๆ และร่อนยกปีกขึ้นรูปตัววี
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำเปิดโล่งในที่ราบ
สถานภาพ : นกอพยพหรือนกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบไม่บ่อย พบในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์