Posted on

Thai Name : เหยี่ยวขาว
Common Name : Black-winged Kite
Scientific name : Elanus caeruleus

ขนาด : 31-35 ซม.
ลักษณะ : หัวและลำตัวด้านล่างขาว ตาแดง แถบตาดำ ลำตัวด้านบนเทาอ่อน หัวไหล่มีแถบดำ แข้งและตีนเหลือง ขณะบินปีกยาวปลายแหลม หัวไหล่ดำ ขนปลายปีกด้านล่างดำ ปลายขนกลางปีกอาจดำหรือเทาเข้ม นกวัยอ่อน ขนลำตัวขลิบสีน้ำตาลที่ปลายขน หัวมีลายขีดสีคล้ำ ลำตัวด้านบนมีลายเกล็ดจากขอบปลายขนสีน้ำตาลอ่อน เสียงร้อง “กรี-อะ“ หรือ “พิ-ยู“
พฤติกรรม : มักพบเกาะเด่นตามสายไฟหรือยอดไม้สูงริมทาง และบินโบกปีกช้าๆ สลับร่อนหาเหยื่อเหนือทุ่งโล่ง ชอบกระพือปีกทรงตัวนิ่งกลางอากาศ แล้วพุ่งตัวลงไปจับเหยื่อบนพื้นดิน
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ที่ราบถึงความสูง 1,500 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อย พบที่อุทยานเกษตร บ่อบำบัดน้ำเสีย  และบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์