Posted on

Thai Name : เป็ดลาย
Common Name : Garganey
Scientific Name : Anas querquedula

ขนาด : 36-41 ซม.
ลักษณะ : หัวสีน้ำตาลเข้ม คิ้วหนาสีขาว ไหล่และหลังมีขนยาวสีขาวสลับดำ ข้างลำตัวสีเทา ท้องสีขาว แถบปีกสีเขียวและขาว ตัวเมีย ลำตัวเป็นลายสีน้ำตาล ใบหน้ามีแถบสีน้ำตาลเข้มสองแถบ แถบปีกสีน้ำตาลเข้ม
พฤติกรรม : มักพบอยู่ตามแหล่งน้ำเป็นฝูงใหญ่จำนวนมาก เที่ยวไซ้กินอาหารตามผิวน้ำ
ถิ่นอาศัย : หนองบึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำต่างๆ และชายฝั่งทะเล
สถานภาพ : นกอพยพ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบไม่บ่อย พบลอยหากินอยู่กับเป็ดแดงในบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.ขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล

ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์