Posted on

Thai Name : เป็ดพม่า
Common Name : Ruddy Shelduck
Scientific name : Tadorna ferruginea

ขนาด : 62-64 ซม.

          ลักษณะ : คล้ายห่าน ขนลำตัวสีน้ำตาลแดงแกมส้ม หัวสีจากกว่าลำตัว บางครั้งมองเป็นสีขาว ขณะบินเห็นคลุมปีกสีขาวตัดกับสีดำของขนปีกทั้งด้านบนและด้านล่าง แววขนปีกสีเขียว ปากและขาสีดำ ตัวผู้ มีเส้นรอบคอเล็กๆ สีดำ ตัวเมีย ไม่มีเส้นดำรอบคอ สีขาวที่ใบหน้าชัดเจนกว่า

          พฤติกรรม :  มักพบลอยพักผ่อนตามแหล่งน้ำเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ ชอบขึ้นไปเดินจิกกินพืชและสัตว์เล็กๆ ตามชายฝั่ง

          ถิ่นอาศัย : แม่น้ำ ทะเลสาบ ชายฝั่งทะเล และแหล่งน้ำต่างๆ บางครั้งพบในนาเกลือ   

            สถานภาพ : นกอพยพ พบไม่บ่อย

          การพบใน ม.ขอนแก่น : พบเป็ดพม่าตัวเมีย ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ตัว

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล

ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์