Posted on

Thai Name : นกยางลายเสือ
Common name : Malaysian Night Heron
Scientific Name : Gorsachius melanolophus

ขนาด : 48-51 ซม.
ลักษณะ : ปากสั้นสีเหลืองแกมเขียว หนังรอบตาเขียวแกมฟ้า กระหม่อมดำ ท้ายทอยมีหงอนยาวสีดำ ปกติราบไปกับหัดตัดกับหน้าและคอสีน้ำตาลแดงแกมส้ม กลางคอและอกมีขีดดำต่อกันเป็นเส้น ความยาวลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้มมีลายขวางละเอียดสีดำจางๆ นกวัยอ่อน ขนลำตัวเทาแกมน้ำตาล หัวมีลายเกล็ดยาวๆ หนาสีดำ ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทามีลายขวางละเอียดสีเทาสลับดำ คอขาวมีเส้นประหนาสีดำกลางคอถึงอก
พฤติกรรม : ชอบซ่อนตัวอยู่ตามดงพืชน้ำแน่นทึบตลอดเวลา จึงมักพบขณะบิน
ถิ่นอาศัย : พื้นที่ชื้นแฉะตามทางในป่าหนองน้ำเล็กๆ ลำธารน้ำขังในป่าดิบ ป่าโปร่ง  
สถานภาพ : นกประจำถิ่นหรือนกอพยพมาทำรังวางไข่ พบไม่บ่อย และนกอพยพ ค่อนข้างหายาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ หายาก พบที่ป่าเต็งรังภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์