Posted on

Thai name : นกแสก
Common Name : Eurasian Barn Owl
Scientific Name : Tyto alba

ขนาด : 34 ซม.
ลักษณะ : วงหน้ารูปหัวใจสีขาวขอบสีน้ำตาลแดง ตาสีน้ำตาลแดงคล้ำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเหลืองแซมด้วยสีเทา มีจุดขาวและน้ำตาลเข้มกระจาย ลำตัวด้านล่างขาวมีจุดน้ำตาลกระจาย นกบางตัวหน้าอกสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลแกมเหลือง ขณะบินใต้ปีกขาว เสียงร้อง “แสก-แสก” เสียงแหลมดัง
พฤติกรรม : กลางวันเกาะพักตามต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ร่มครึ้ม ช่วงกลางคืนจะออกมาเกาะรอเหยื่อในที่โล่ง
ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใกล้เมือง มักหลบนอนและทำรังตามหลังคาวัดและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีคนรบกวน ที่ราบถึงความสูง 1,220 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย พบเกาะรอล่าเหยื่อบริเวณหลังตึกสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พบบินผ่านบริเวณบึงสีฐาน และบริเวณหอพักชายที่ 22

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์