Posted on

Thai Name : นกแต้วแล้วอกเขียว  
Common Name : Hooded Pitta
Scientific Name : Pitta sordida
ขนาด : 16.5-19 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน หน้าผาก กระหม่อม และท้ายทอยน้ำตาลเข้มเกือบดำ หน้า คอ และอกตอนบนดำ ขนลำตัวเขียว ตะโพกฟ้า หัวไหล่มีแถบฟ้า ขนปีกบินดำมีแถบขาวเห็นชัดขณะบิน กลางท้องดำต่อด้วยสีแดงถึงกัน นกวัยอ่อน คล้ายนกแต้วแล้วธรรมดา แต่ไม่มีคิ้ว ไม่มีแถบปีกสีฟ้า ก้นไม่แดง เสียงร้อง “แร้ว-แร้ว” 2 พยางค์ เสียงตกใจดัง “อี๊ด”
พฤติกรรม : หากินในป่าที่ร่มครึ้ม คุ้ยเขี่ยใบไม้หาเหยื่อตามพื้นดิน
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ป่าไผ่ ช่วงอพยพพบตามสวนผลไม้ ป่าโปร่ง
สถานภาพ : นกประจำถิ่น หายาก และนกอพยพมาทำรังวางไข่ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย พบรายงานแรกในป่าเต็งรัง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จำนวน 1 ตัว

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : คุณ Andrew Pierce